Biyografi

MARZİYE İLHAN

RN.  BA. Msc.

Meslek hayatına sağlık sektöründe başlayan Marziye İlhan işletme fakültesini bitirmiş ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim bölümünde tamamlamıştır. Marziye İlhan 1993 yılından beri Türkiye’deki birçok sektörde tepe ve orta kademelerinde aktif yöneticilik yapmış ve bu alanda 2003 yılında “en iyi yönetici” olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir.

SEKTÖREL DENEYİM VE ÜNİVERSİTELER

Rehabilitasyon Hemşireliği, NUTRİCİA, Wyeth ilaç firmasında satış ve eğitim elemanı, Özel Çapa Hastanesi Hastane Müdürlüğü, Amerikan Hastanesi Hemşire Yönetici, Koç Üniversitesi Semahat Arsel H. Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Direktörlüğü, Koç Üniversitesi HYO-SANERC Öğretim Görevlisi ve Koç Üniversitesi SANERC Akademik Danışman olarak çalışmıştır.

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak İletişim, İnsan Kaynakları, Toplam Kalite Yönetimi, KKTC İlim Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak, Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Çalışanları ve İletişim, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak, Sağlık Çalışanları ve İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, Hastane Yönetimi derslerini vermiştir.

Türkiye Educon CENTER ve KKTC Educon Center Direktörü’dür. Sektörel yönetim-eğitim danışmanlığı, kalite danışmanlığı yapmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ve Koç Üniversitesi SANERC Liderliğinde sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Hasta Güvenliği, Bilgi Güvenliği konularında seminerler serisi yapılmasında liderlik yapmıştır.

Son yıllarda özellikle gençlerin ergenlik dönemi sosyal geçişlerine yönelik sorunlara eğilmiş ve eğitimlerini bu alanda da yoğunlaştırmıştır. Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimi konusunda Türkiye genelinde sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol almıştır.

Türkiye genelinde birçok lise ve üniversite gençlerine yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermiştir. Aynı zamanda tarımdaki girişimci kadınlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri projelerinde rol almış ve eğitimciliğini yapmıştır.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte KKTC de “Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği “başlatmış ve risk altındaki çocuklar, ana -baba ve öğretmenlere yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermiştir.

YAYINLAR

  • Sağlık Çalışanlarının İletişimi
  • Ana Baba Olmak Şefkat Dili Konuşmaktır.
  • Ergenliğin Sırlarına Yolculuk
  • Görgü ve Nezaketin Gücü
  • Öz bakım

Ayrıca, tıbbi hatalara ve ekip çalışmasına yönelik kitap bölümleri yazmıştır.

TV PROGRAMLARI

Türkiye TR. “Marziye İlhan İle Yaşamak Güzeldir “

KKTC -BRT  “Sevgi Atölyesi” TV programı.

Hastane Dergisi 2003 yılı Özel Sektörde Kendi Alanında En Başarılı Yönetici Ödülünü almıştır.

Sağlık Yöneticileri Derneği Kurucu Üyesi (1996)

Sağlık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter (2003-2005), (2005-2008)

İst. Bireysel Gelişim Derneği kurucu üyesi ve başkanlığını yürütmektedir.

X
Scroll to Top