HASTA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ MÜCADELESİ

Sağlık bakım profesyonelleri “öncelikle zarar verme” ilkesine göre çalışmaktadır.Hasta güvenliğini gerçekleştirebilmek için yeni ve daha iyi yöntemleri bulmak hep bir öncelik olmuştur. Hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu […]

HASTA GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ MÜCADELESİ Read More »

HASTA GÜVENLİĞİNDE YÖNETİCİLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI

Güvenli bakım herkesin sorumluluğundadır ancak güvenli bir bakım ortamı sağlamak liderin işidir. Güvenli sağlık hizmetinin tasarlanmasında üst yönetim birçok sorumluğu yerine getirmelidir. Bunlar:     Hasta güvenliğinin ortak hedef olması     Tıbbi ve idari yöneticilerin katılması ile desteklenen hasta güvenliği komitesinin, organizasyonun ortak bir hedefi olarak kurulması,     Hedeflerin ve gerçekleşenlerin sürekli izlenmesi,     Üst yönetimin

HASTA GÜVENLİĞİNDE YÖNETİCİLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI Read More »

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA İLETİŞİMİN ROLÜ

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji gündelik hayatımıza girdiği gibi, kurumlar da bilgilerini elektronik ortamda   bulundurmaktadır. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı cep telefonları vb. elektronik aletler günlük hayatımızda sürekli kullanılan cihazlar haline gelmiştir. İnternet teknolojisi ile bu cihazların kullanımı daha da artmıştır. Bu küresel iletişim ağı bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, kültürel değişmelerin, küresel ticaretin ve küresel eğitimin ana

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA İLETİŞİMİN ROLÜ Read More »

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLETİŞİMİNİN KAPSAMI NEDİR?

Sağlık çalışanlarının iletişimi herhangi bir insanın iletişiminden farklı olmalıdır. Sağlık çalışanının hasta ve yakınları ile kurduğu iletişim amaçlı bir iletişimdir. Hasta ve yakınına yardım edebilmek amacı ile kurulur. Sağlık çalışanının kendi duygularını, kişisel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi önemlidir. Aynı zamanda insanları tanıma ve anlama konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bu nedenle,

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLETİŞİMİNİN KAPSAMI NEDİR? Read More »

SAĞLIK ÇALIŞANININ İLETİŞİMİ HERHANGİ BİR İNSANIN İLETİŞİMİNDEN FARKLIDIR

Sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde değişen anlayışın bir sonucu olarak günümüzde, sağlık çalışanlarından iyi niyetli, ilgili, sevecen, şefkatli yaklaşımın yanı sıra, planlı, amaçlı, hasta yararına bir yaklaşım da beklenmektedir. Hastanın yararına yardım edici iletişim becerisi, çalışanın bireysel özelliklerden, iletişimi kolaylaştıran yöntemleri kullanabilmesinden, tepkiye hazır oluşundan, hasta ile ilişkisinde karşılaşılan sorunlardan, iletişimi başlatma, sürdürme ve sonlandırma şeklinden

SAĞLIK ÇALIŞANININ İLETİŞİMİ HERHANGİ BİR İNSANIN İLETİŞİMİNDEN FARKLIDIR Read More »

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EMPATİK YAKLAŞIM

Değer verirseniz, değer görürsünüz. Bu durum, karşılıklı kişiler arasında olabileceği gibi kurumlarda da böyledir. Kurumlar, insana değer verdiğini algılatabilirse insanlar tarafından değer görür. Bir kurum nasıl değer görür? Öncelikle güvenilir, korunur, kollanır yaptığı işlere saygı duyulur. İnsana verilen değer, tüm kurumları etkilemektedir. Kurum içinde değer gören çalışanlar başkalarına da değer verirler. Kurumların bu anlamda personeline

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EMPATİK YAKLAŞIM Read More »

GÜÇLÜK YARATAN HASTA DAVRANIŞLARI KARŞISINDA SAĞLIK ÇALIŞANININ İLETİŞİMİ NASIL OLMALIDIR?

Hastalar ve sağlık çalışanlarının iletişimi üzerine yapılan araştırmalar, sorun yaratabilen hasta davranışlarını aşağıdaki başlıklarda ortaya koymuştur. Ağlama Sağlık çalışanları tarafından problem olarak görülen hasta davranışlarından biri “ağlama” dır. Yetişkin insanlar ağlama davranışını kontrol etmeyi öğrenmişlerdir, bu nedenle ağlama; kontrolü becerememenin, zayıflığın, yetersizliğin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ağlama bir tür iletişim biçimidir. Ağlayan bir insanın karşısında genellikle

GÜÇLÜK YARATAN HASTA DAVRANIŞLARI KARŞISINDA SAĞLIK ÇALIŞANININ İLETİŞİMİ NASIL OLMALIDIR? Read More »

HASTA YARARINA İLETİŞİMİ GELİŞTİREN BAŞARILI TEKNİKLER

Hastayı Anlamaya Çalışma, Empati / Sempati / Etkilenme   Bir insanla bir arada isek, istesek de istemesek de iletişim kurarız. En azından karşımızdaki kişiye sözel iletişime girmek istemediğimizi veya sınırlarımızı belirten sözsüz mesajlar iletiriz. İletişimimizi bir başkasının yararına olacak şekilde profesyonelce düzenlemeye, yani yardım aracı olarak kullanmaya bizi yönelten nedir? Tabi ki, bu soruya cevap

HASTA YARARINA İLETİŞİMİ GELİŞTİREN BAŞARILI TEKNİKLER Read More »

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE EKİP ÇALIŞMASI

İnsanları bir grup olarak bir araya getirebilmek mümkün olsa da, bu kişilerden bir ekip oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. Ekip paylaşılan bir misyonu ve toplu bir sorumluluğu içermektedir. Bu nedenle ekip, grup kavramından bazı özellikleri nedeniyle farklılaşmaktadır. Ekibin sahip olması gereken özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Sağlık ekibi dediğimizde de önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE EKİP ÇALIŞMASI Read More »

HASTA HAKLARINDA İLETİŞİM VE HUKUKİ BOYUT

İnsan olarak dünyaya gelen her canlının “doğumdan gelen” en temel haklarından biri olan yaşama hakkı, kişinin varlığının devam etmesini güvence altına alan tüm şartlar için kullanılan bir kavramdır. 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 2. Madde olarak tanımlanan yaşama hakkı, her insanın yaşama hakkının anayasa ile korunacağının taahhütlünü vermiştir. Bu hak “kişinin fizik ve ruhsal

HASTA HAKLARINDA İLETİŞİM VE HUKUKİ BOYUT Read More »

X
Scroll to Top